Survival algemeen

Vanaf de eerste kennismaking met het water zal er aandacht worden besteed aan wat je zou kunnen noemen het overleven. Het op de kant klimmen, het in het water  op een mat proberen te komen, behoort hiertoe, evenals een aantal 'drijftechnieken'. Wat we verder  aanreiken, is bedoeld om de zwemmer die in een noodsituatie terecht is gekomen een zo groot mogelijke kans tot overleven te bieden. Het accent ligt hierbij niet op 'een afstand kunnen overbruggen', maar op het 'zo lang mogelijk je hoofd boven water houden'. Het is vaak beter bij de omgeslagen boot te blijven en te wachten op hulp. Het overleven gaat er van uit dat je door anderen gered zult worden en de afstand tot de kant dus zó groot is dat je er niet 'even' heen kunt zwemmen. Deze mogelijkheid zal veel aandacht krijgen. Een belangrijke factor bij dit onderdeel is de afkoeling in het water. Hoe kouder het water is, hoe meer warmte er aan het lichaam zal worden onttrokken. De kleding houdt de warmte vast. Kleding moet daarom niet zonder meer worden uitgedaan. Hoe minder je in het water beweegt, hoe minder je afkoelt, hoe minder energie je verbruikt, hoe langer je het zal kunnen volhouden. 'Maak je zo klein mogelijk: trek je knieën in en houd je armen aangesloten aan het lichaam'. Op deze manier moet je je drijvende zien te houden, eventueel gebruikmakend van hulpmiddelen. Het is belangrijk dat er regelmatig (diep) in en uitgeademd wordt. In een panieksituatie is dat moeilijk en wordt juist het tegengestelde gedaan.Extra ballast zal, ondanks de functie van kleding om lichaamswarmte vast te houden, moeten worden uitgedaan. Verschillende kledingstukken hebben specifieke gebruiksmogelijkheden.  Bij het overleven zal de grootste opgave zijn de kinderen te trainen in het juist inschatten van de 'benarde' situatie: moet ik proberen de kant te halen of moet ik mij zo rustig mogelijk houden? Dat het vertrouwde zwembad wat dat betreft geen ideale oefenplaats is, spreekt voor zich. Mogelijk zijn er realistischere avonturen te organiseren.

 

Zwemschool de Tuimelaer

Wij vinden het belangrijk dat u snel en goed onze zwemschool kunt bereiken. Naast de hoge eisen die wij stellen aan onze zwembaden vinden wij de bereikbaarheid zeer essentieel. Op dit moment geven we zwemles op 1 unieke locatie in Scheveningen.

Scheveningen

Copyright Zwemschool de Tuimelaer