Aspecten van het (bege)leiding geven

Opleiding Lesgever Zwem-ABC

De opleiding Lesgever Zwem-ABC leert je verantwoord en zelfstandig (bege)leiding geven in het zwemonderwijs. De aspecten van het (bege)leiding geven zijn in hoofdzaak gericht op de eisen zoals vermeld in de examenprogramma's van het Zwem-ABC. De modules van de opleiding zijn een introductie in het zwemonderwijs, de watervaardigheden en spel- en speelse vormen, alsmede algemene principes, aspecten van het (bege)leiding geven en zwemslagen.

Aspecten van het (bege)leiding geven in de praktijk getoetst

Tijdens de interne opleiding van Zwemschool De Tuimelaer worden in totaal veertien opdrachten uitgevoerd. Alle modules worden afgesloten met een werkopdracht of tentamen om de competentie van de student te toetsen. Tijdens de opleiding wordt ook de zwemvaardigheid van de cursisten opnieuw geoefend, zodat je voldoet aan de eisen van het C-diploma.

Vereisten voor de cursist

Bij het afsluitende groepsgesprek moet de cursist minimaal 16 jaar oud zijn, in het bezit zijn van een EHBO-diploma of eendiploma dat daarmee gelijk is gesteld door het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ. Dit diploma mag ten tijde van het examen niet ouder zijn dan twee jaar. Het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden moet eveneens in het bezit zijn. Heb je Interesse in of vragen over de vereisten voor onze opleiding Lesgever Zwem-ABC? Neem dan contact met ons op.

Stage om de aspecten van het (bege)leiding geven te leren

Je gaat uiteraard ook een stage volgen om alle aspecten van het (bege)leiding geven ook in de praktijk te kunnen brengen. De stage bestaat uit het zelfstandig verzorgen van minstens vijftien praktijklessen van minimaal 30 minuten, onderverdeeld in een lessenreeks van vijf lessen uit het voortraject van het Zwem-ABC, een reeks van vijf lessen uit het hoofdtraject (zwemslagen) van het Zwem-ABC en het verzorgen van vijf praktijklessen. Dit alles conform de vastgestelde praktijkopdrachten die zijn opgenomen in de werkmap.

Deze opleiding is een interne opleiding van Zwemschool de Tuimelaer

Zwemschool de Tuimelaer

Wij vinden het belangrijk dat u snel en goed onze zwemschool kunt bereiken. Naast de hoge eisen die wij stellen aan onze zwembaden vinden wij de bereikbaarheid zeer essentieel. Op dit moment geven we zwemles op 1 unieke locatie in Scheveningen.

Scheveningen

Copyright Zwemschool de Tuimelaer