Aspecten van het (bege) leiding geven

Iedere zwemles is anders.

Hier wordt uitleg gegeven over allerlei begrippen die een rol spelen in de voorbereiding naar en het geven van een zwemles en uiteindelijk bij de evaluatie daarvan. Dit hoofdstuk beschrijft hoe de lesgever in de praktijk de verschillende onderdelen van het lesgeven vorm kan geven.

Overeenkomstig het gezegde "Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden", zijn er binnen het zwemonderwijs ook meerdere manieren om de gestelde doelstellingen te bereiken. Hoe de les precies inhoud krijgt, is afhankelijk van allerlei zaken en zal per situatie verschillen. Daarom kunnen wij hier geen kant- en klaar recept geven voor de uitvoering van de zwemslag. Wel kunnen de ingrediënten gegeven worden op grond waarvan de lesgever zelf een goede les kan voorbereiden en geven.

Begrippen van het lesgeven

Bij het geven van zwemlessen zijn o.a. deze begrippen van belang: Methodiek, Didactiek, Onderwijsleermiddelen, Organisatie en Leeractiviteiten.

Beginsituatie:

De lesgever moet weten wat het beginniveau van de zwemmers is. Dit is onder andere afhankelijk van de mate van geoefendheid, de leeftijd, de angst en de motivatie en interesses van de zwemmers.

Doelstellingen:

Pas als de beginsituatie bekend is, kunnen de doelstellingen voor de betreffende groep zwemmers (of beter nog voor elke zwemmer afzonderlijk) concreet vastgesteld worden. Met doelstelling wordt bedoeld datgene wat je wilt bereiken.

Evaluatie:

Om te weten of de zwemlessen succesvol zijn, zal de lesgever regelmatig moeten evalueren, dit wil zeggen dat beoordeeld wordt wat de zwemmers geleerd hebben en in hoeverre aan de doelstellingen voldaan is.

Deze opleiding is een interne opleiding van Zwemschool de Tuimelaer

Zwemschool de Tuimelaer

Wij vinden het belangrijk dat u snel en goed onze zwemschool kunt bereiken. Naast de hoge eisen die wij stellen aan onze zwembaden vinden wij de bereikbaarheid zeer essentieel. Op dit moment geven we zwemles op 1 unieke locatie in Scheveningen.

Scheveningen

Copyright Zwemschool de Tuimelaer