Lesgever Zwem ABC

Opleiding Lesgever Zwem-ABC 

De opleiding Lesgever Zwem-ABC beoogt kandidaten voor te bereiden om verantwoord en zelfstandig (bege)leiding te geven in het elementair zwemonderwijs. Het (bege)leiding geven is in hoofdzaak gericht op de eisen zoals vermeld in de examenprogramma's van het Zwem-ABC.

 

Inhoud en omvang van de opleiding 

De opleiding Lesgever Zwem-ABC omvat de volgende modules:
Module: Introductie in het zwemonderwijs
Module: Watervaardigheden en spel- en speelse vormen
Module: Algemene principes
Module: Aspecten van het (bege)leiding geven
Module: Zwemslagen

Tijdens de opleiding dienen er 14 opdrachten te worden uitgevoerd. De vijf modules worden afgesloten met een opdracht. Dit kan in de vorm van een werkopdracht zijn of in de vorm van een tentamen. Het doel van ieder(e) opdracht/tentamen is om de competentie omtrent het betreffende onderwerp te toetsen.

Tijdens de opleiding wordt ook de zwemvaardigheid van de cursisten opnieuw geoefend, zodat er voldaan wordt aan de eisen van het C diploma.

Vooropleiding

Ten tijde van het afsluitende groepsgesprek moet de leeftijd van de cursist minimaal 16 jaar zijn. Een EHBO-diploma of een daarmee door het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ gelijk te stellen diploma is vereist. Dit diploma mag ten tijde van het examen niet ouder zijn dan 2 jaar.

Het certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden is ook benodigd, deze opleiding is bij ons opleidingscentrum apart te volgen. 
De eigen vaardigheid moet op niveau C diploma zijn, dit wordt tijdens de cursus geoefend.

Stage

De stage bestaat uit het zelfstandig verzorgen van minstens 15 praktijklessen van minimaal 30 minuten, onderverdeeld in:

Een lessenreeks van 5 'opvolgende' lessen uit het voortraject van het Zwem-ABC.
Een lessenreeks van 5 'opvolgende' lessen uit het hoofdtraject (zwemslagen) van het Zwem-ABC.
H
et verzorgen van 5 praktijklessen, conform de vastgestelde praktijkopdrachten, die zijn opgenomen in de werkmap.

Deze opleiding is een interne opleiding van Zwemschool de Tuimelaer

Zwemschool de Tuimelaer

Wij vinden het belangrijk dat u snel en goed onze zwemschool kunt bereiken. Naast de hoge eisen die wij stellen aan onze zwembaden vinden wij de bereikbaarheid zeer essentieel. Op dit moment geven we zwemles op 1 unieke locatie in Scheveningen.

Scheveningen

Copyright Zwemschool de Tuimelaer